03 янв 2019

Թոքերի լորձ, հազ ազատվիր այս հրաշք օշարակի միջոցով

1:52
2 КОММЕНТАРИЯ
ЛУКАШЕВНА ))))))))
ЛУКАШЕВНА ))))))))
sranicel hesht ban vor ogut chta vnas hastat chi ta
Геворг Терзян
Геворг Терзян
Гогар переведи пожалуйста, а то я половина не понял....
Раскадровка
Թոքերի լորձ, հազ ազատվիր այս հրաշք օշարակի միջոցով
Թոքերի լորձ, հազ ազատվիր այս հրաշք օշարակի միջոցով
Թոքերի լորձ, հազ ազատվիր այս հրաշք օշարակի միջոցով
Թոքերի լորձ, հազ ազատվիր այս հրաշք օշարակի միջոցով
Թոքերի լորձ, հազ ազատվիր այս հրաշք օշարակի միջոցով
Թոքերի լորձ, հազ ազատվիր այս հրաշք օշարակի միջոցով
Թոքերի լորձ, հազ ազատվիր այս հրաշք օշարակի միջոցով
Թոքերի լորձ, հազ ազատվիր այս հրաշք օշարակի միջոցով
Թոքերի լորձ, հազ ազատվիր այս հրաշք օշարակի միջոցով
Թոքերի լորձ, հազ ազատվիր այս հրաշք օշարակի միջոցով
Թոքերի լորձ, հազ ազատվիր այս հրաշք օշարակի միջոցով