03 янв 2019

Как рассказывают о «Нагорном Карабахе» издательство «СЗКЭО» и «Читай Город»

Фуад Аббасов
6:17
20 КОММЕНТАРИЕВ
Эльчин Mагеррамов
Эльчин Mагеррамов
Çox sağ olun Fuad qardaş,yaxşı ki yatanları oyadırsan,bu vacib,ancaq xırda məsələdir,ermənilər gizli və açıq şəkildə perspektivə planlaşdırılmış bizə kifayət qədər ziyan vururlar ,bizimkilər isə gördükləri işdən çox ancaq özlərini reklam etməklə və şəxsi mənafe çərçivəsindən kənara çıxa bilmirlər,və belə halda bizim bu məkrli düşmən üzərində qələbə qazanmağımız çətin məsələdir.ancaq vahid,ağıllı,məqsədyönü şəkildə bütün sahələrdə çalışsaq mümkün olacaqdır.Hamımıza bu yolda uğurlar diləyirəm.
Эбазер Усманов
Эбазер Усманов
Они никогда правду не пишут они рождены только врат
Фикрет Ализаде
Фикрет Ализаде
АЙ ФУАД РУСС БИЗИМ БИРИНЧИ ДУШМАНМЫЗДЫ! ЭРМЯНИ ОНЛАРЫН БАШЫНА ОЮН АЧЫР ГЕНЯДЯ БУ ВИЖДАНСЫЗ ОГРАШЛАР ОНЛАРЫН ТЯРЯФИН САХЛАИР!!! БИЗИМ БЕГИРЯТЯР ОНЛАРЫН КИЛЬСЯСИН ДУЗЯДИР ЭРМЯНИ КИЛСЯСИНЯ ГАЗ ВЕРИР ЯЙДАДА РУС АЧ МУТРУФЛЯРИ ГЯТИРИБ БАКИДЯ ЖАРА АДЫНАН ЕДИРДИР ИЧИРДИ ЁЛА САЛЫР!!! ОНА ГЁРЯДА ОНЛАР ЭЧНЕЙДЯН ЧЕКИНМИЯ ГОРХМЫЯ ЭЛЯ КИТАБЛАР БРАХЫР!!! БЯС СЯФИР ХАРА БАХЫР НИЯ УЛЬТИМАТУМ ВЕРМИР НАГАРТАН СЯН БУЛАРНАН ГЫРГЫНА ЧЫХЫРСАН МИЛЯТЯ ГЁРЯ!!! АЛЛАХ СЯНЯН РАЗЫ ОЛСУН АЛЛАХТАЛЯ СЯНЯ ЧАН САЛЫГЫ ВЕРСИН!!! СЯН МИЛЯТИН ФЯХРИСЯН ФУАД!!!
Vusal mammedov
Vusal mammedov
Cox saq ol allah senden razi olsun isanlari meliymatlandirirsan senin kimi qeyretli oqulara cox ehtiyacmiz var bizim hakimiyet fil qulaqnida yatir vicdansic ermeniler ise mundar texribatlara hemiseki kimi el atilar
Ильхам Гюльмамедов
Фуад молодец его надо послом Азербайджана в России назначать а Полада на повышение в Азербайджан отправить
Seymur Yusifov брат Е
Seymur Yusifov брат Е
Ne qeder Fuad tekbaşina ermenilerle mubarize aparacaq.Hamimiz Fuada saqol demekle işimizi bitmiş hesab edirik.
Ангелы мои
Ангелы мои
Фуад бей ейер Гарабагы биз кери гайтармасаг о китабларын о техрибатларын гаршысы хеч вахт алынмайачаг бизим миллет тарпагыны кери алмалыды нейин бахасына олур олсун ондан сонра о техриатлары еденлерде оз озлеринден отурачаглар йердеринде
Техран Исмаилов
Техран Исмаилов
Fuad bey cox sagolun cavabdeh wexsler [sefirlik ve bawqalari] kor ve kar olublar cezalanmalidirlar
Соня S
Соня S
Фуад говорит правду--чем занимается Аз.диаспора?что делает посольство?Полада вообще не видно и не слышно-его на на повышение в Азербайджан,а на пенсию.
rauf sultanov
rauf sultanov
Ай брат, там нету что ли своих, один бутылку бензин пусть бросит на этот магазин, тогда другие за это не возьмутся. А так безконечно им доказывать что "я не верблюд", толку мало.
Рашид Мамедов
Рашид Мамедов
Фуад гардаш , биз не гедер де Азербайджанда рус мектеблери, рус театырлары ачсагда, хейри йохду, биз онлар учун хемише бир учунчу довлет олараг галырыг, онларын мегседи исе Азербайчанымызы парчаламагды. Сизи инандырырам ки, Туркийе олмасайды бизи чохдан парчаламышдылар
Saleh 986
Saleh 986
Мы должны покончит с этим я полностью с вами согласен!
Saleh 986
Saleh 986
Вы оборотились в наш Посольства и Делегацию и провально сделали я вас уважаю как истинного Азербайджанца и очень благодарен вам.
Женя Шемахинский
Женя Шемахинский
Надо было прямо там оторвать это страницу и выкинуть !)
huseyn hashimov
huseyn hashimov
Полад всегда думал только о карьере и деньгах ,какой из него посол..
ГОШГАР ГАСЫМОВ
ГОШГАР ГАСЫМОВ
Пасолства 650 доллара загран паспорт сатыр пасолстванын не иши вар о китабнан
FATEH abdullaev
FATEH abdullaev
sefirliy polad cindir!gormediz sergey lavrovdan sorduki rusiyanin movqeyi ne olacaq Azerbaycan ermeni davasi baslarsa!polad cindiroqlu dediki guaki bizim jurnalistimiz arani qarisdirmaqcun o suali verir!ve isden azadelediler o gunu polad yaxsidi ruslarin gotun yeye
ГОШГАР ГАСЫМОВ
ГОШГАР ГАСЫМОВ
️🤝
Рашид Алиев
Рашид Алиев
Ман сизинан чох разыйам, ай Фуад,биз пулдан башга хеч найи фикирлашмирик , бир вах галачак ки дунйада дейачаклар ки,хеч бела азербайджан адлы довлат олмайыб.
Агдам Шелли Асланов C К
Агдам Шелли Асланов C К
Салам маним хам йериларим сизин хамыныз дуз дегирсиниз . Ман сизинла разыяам хечкасин вечинада дегил на пасолун нада дияасборанын .Чункун диясборлар оз ишларин гормурлар оллар анчаг оз интересларини гудурлар . Хайыфлар олсун о Шахидларимиза кин оз чанларыны вердилар инди бирдана балача довлат ерманистан ени бир республика яратмагдадыр Азербайджан торпагында . Ераван ханствасыны алдылар биз нейнадикин индида на едачайик . Фуд гардашда дуз дегир найса Аллахтагла миллатимиза чан саглыгы версин
Раскадровка
Как рассказывают о «Нагорном Карабахе» издательство «СЗКЭО» и «Читай Город»
Как рассказывают о «Нагорном Карабахе» издательство «СЗКЭО» и «Читай Город»
Как рассказывают о «Нагорном Карабахе» издательство «СЗКЭО» и «Читай Город»
Как рассказывают о «Нагорном Карабахе» издательство «СЗКЭО» и «Читай Город»
Как рассказывают о «Нагорном Карабахе» издательство «СЗКЭО» и «Читай Город»
Как рассказывают о «Нагорном Карабахе» издательство «СЗКЭО» и «Читай Город»
Как рассказывают о «Нагорном Карабахе» издательство «СЗКЭО» и «Читай Город»
Как рассказывают о «Нагорном Карабахе» издательство «СЗКЭО» и «Читай Город»
Как рассказывают о «Нагорном Карабахе» издательство «СЗКЭО» и «Читай Город»
Как рассказывают о «Нагорном Карабахе» издательство «СЗКЭО» и «Читай Город»
Как рассказывают о «Нагорном Карабахе» издательство «СЗКЭО» и «Читай Город»