04 янв 2019

Той. Өзбекистандык кыргыздар. Кара-Багыш Тейит айылы. Узбекистонлик киргизлар.

1:02
Раскадровка
Той. Өзбекистандык кыргыздар. Кара-Багыш Тейит айылы. Узбекистонлик киргизлар.
Той. Өзбекистандык кыргыздар. Кара-Багыш Тейит айылы. Узбекистонлик киргизлар.
Той. Өзбекистандык кыргыздар. Кара-Багыш Тейит айылы. Узбекистонлик киргизлар.
Той. Өзбекистандык кыргыздар. Кара-Багыш Тейит айылы. Узбекистонлик киргизлар.
Той. Өзбекистандык кыргыздар. Кара-Багыш Тейит айылы. Узбекистонлик киргизлар.
Той. Өзбекистандык кыргыздар. Кара-Багыш Тейит айылы. Узбекистонлик киргизлар.
Той. Өзбекистандык кыргыздар. Кара-Багыш Тейит айылы. Узбекистонлик киргизлар.
Той. Өзбекистандык кыргыздар. Кара-Багыш Тейит айылы. Узбекистонлик киргизлар.
Той. Өзбекистандык кыргыздар. Кара-Багыш Тейит айылы. Узбекистонлик киргизлар.
Той. Өзбекистандык кыргыздар. Кара-Багыш Тейит айылы. Узбекистонлик киргизлар.
Той. Өзбекистандык кыргыздар. Кара-Багыш Тейит айылы. Узбекистонлик киргизлар.