Тоянтцттфнфнефнфя нчн тняявтнкяктняй10вцлдухэа1095 1